‘Hop Hop Hop’: oorzaken van job hopping | Double Match
21/02/2023

Tegenwoordig lijkt het alsof mensen steeds sneller van baan wisselen. Als je dit vroeger deed, was de conclusie dat jij slecht werk leverde in het bedrijf en daardoor snel weg moest. Nu zoeken de meeste mensen veel uitdaging in hun werk. In deze krappe arbeidsmarkt zullen werknemers eerder de vraag stellen: ‘Werkt dit bedrijf nog wel voor mij?’ Het fenomeen dat mensen sneller van baan wisselen heeft de naam ‘Job Hopping’ gekregen; je hopt zo van de ene naar de andere baan. Zijn mensen hun baan snel zat of willen ze juist meer variatie? Dat gaan we in deze blog uitzoeken!

Wat is job hopping precies?

Onder job hopping verstaan we het verschijnsel dat iemand regelmatig van baan wisselt en ongeveer niet langer dan 1 á 2 jaar bij dezelfde werkgever blijft. Job hoppers worden gezien als mensen die continu zoeken naar nieuwe uitdagingen en hun kennis en ervaring zoveel mogelijk willen uitbreiden. Job hopping is vooral bekend onder de jongere generatie en komt veel voor in de digitale branche. We kunnen op verschillende manieren naar job hopping kijken en deze onderverdelen in drie categorieën. 

     1) Zzp’er, freelancer of interimmer

Een zzp’er, freelancer of interimmer is zelfstandig en zit vaak tijdelijk bij opdrachtgevers voor een klus. Deze manier van werken wordt niet letterlijk gezien als job hopping, maar deze mensen wisselen wel snel van organisatie. Wanneer zij starten aan een opdracht, is het echter duidelijk voor de organisatie dat zij niet voor langere tijd zullen blijven.

     2) Detachering

In de detachering is een werknemer wel in loondienst bij een bedrijf, maar dat bedrijf verhuurt deze werknemer voor opdrachten aan andere bedrijven. Ook bij deze contractvorm is het van tevoren geregeld dat men uiteindelijk naar een andere organisatie gaat. Net als bij freelancen kunnen mensen snel en makkelijk nieuwe ervaringen opdoen.  

     3) Mensen die zelf van vaste baan wisselen

Dit is het daadwerkelijke job hopping principe. Mensen zoeken zelf een baan en gaan na een tijdje weer kijken voor een nieuwe uitdaging. Ze wisselen snel door om verschillende redenen.

Wat zijn de oorzaken van job hopping?

Freelancers en gedetacheerden zoeken vaak veel variatie en uitdaging. Voor deze twee groepen is de oorzaak dus algemeen bekend. De oorzaken van job hopping voor de mensen die spontaan lijken te beslissen om van baan te wisselen, zijn echter minder duidelijk. 

Kortgeleden heeft een van onze Double Matchers onderzocht wat werknemers belangrijk vinden tijdens het vervullen van hun functie. Zoals je kunt zien in onderstaande staafdiagram, bljkt uit onderzoek dat de sfeer op het werk voor de werknemers in Nederland het belangrijkste is. Ook vinden werknemers een goed salaris belangrijk, net als goede leidinggevenden, goede werkzekerheid en interessant werk. Hiermee zou je dus kunnen cloncluderen dat deze onderdelen een grote rol kunnen spelen in de oorzaak van job hopping. Dit kunnen we echter niet met zekerheid stellen, aangezien iedereen is anders en weer een andere kijk op het leven en hun loopbaan heeft.   

Is job hopping een probleem?

Als we kijken naar een recent CBS onderzoek, zien we dat het wisselen van werkgevers gegroeid is ten opzichte van 2017. Deze groei is aan het eind van 2022 het sterkst waarvan de groei van de groep werknemers met een vaste arbeidsrelatie hoger ligt dan de groei van werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. Hier kunnen we uit concluderen dat job hopping een relevant fenomeen is op dit moment.

We kunnen dus stellen dat job hopping bestaat, dat we er veel mee te maken hebben en dat dit waarschijnlijk verder zal groeien. Maar is job hopping een nuttige trend of zou het beter zijn om terug te gaan naar langdurige arbeidsrelaties bij dezelfde organisatie? Dit is een interessant vraagstuk om verder uit te zoeken. In deze krappe arbeidsmarkt, waarin de vraag naar werknemers veel hoger ligt dan het aanbod, is het belangrijk om na te denken over hoe je nieuwe werknemers aantrekt en huidige werknemers behoudt. Hoe erg moet je als werkgever in gaan spelen op de job hopping trend? In ons volgende blog gaan we hier verder op in en geven we tips over hoe je het beste je werknemers kunt behouden, in het bijzonder degenen die zoeken naar andere uitdagingen. 

Ben jij recent een collega verloren aan job hopping en zoek je nieuwe medewerkers? Neem contact op met onze recruiters om jou te helpen met je wervingsvraagstukken!

Meer blogs?