Goede voornemens: hoe werkgevers kunnen helpen bij nieuwjaarsresoluties | Double Match
16/01/2024

Het begin van een nieuw jaar brengt vaak de belofte van verandering met zich mee. Veel mensen stellen dan ook doelen voor zichzelf in de vorm van nieuwjaarsresoluties. Alleen kan het volhouden van deze resoluties gedurende het jaar een grote uitdaging zijn. Werkgevers kunnen een cruciale rol spelen bij het motiveren en stimuleren van werknemers om hun doelen te behalen. Daarom vertellen we in deze blog vijf strategieën die werkgevers kunnen toepassen om werknemers te ondersteunen bij het volhouden van hun nieuwjaarsresoluties. 

Strategie 1: Hulp bij het opstellen van een nieuwjaarsresolutie

Werkgevers kunnen werknemers helpen bij het formuleren van realistische en haalbare doelen voor het komende jaar. Dit kan worden gedaan door bijvoorbeeld doelen SMART te maken. Hierdoor is er een duidelijke richtlijn en actieplan om deze doelen te bereiken. Het helpen bij het opstellen van concrete nieuwjaarsresoluties, helpt werknemers gefocust te blijven en hun voortgang bij te houden

Strategie 2: Een ondersteunende werkomgeving

Het houden aan nieuwjaarsresoluties is wel het grootste obstakel. Daarom kan een ondersteunende werkomgeving essentieel zijn om werknemers te helpen bij het behouden van hun doelen. Werkgevers kunnen een cultuur creëren waarin werknemers zich comfortabel voelen om hun doelen te delen en elkaar te motiveren. Het opzetten van brainstorms of buddy-systemen binnen teams kan werknemers aanmoedigen om elkaar te ondersteunen en verantwoordelijk te houden voor hun resoluties.

Strategie 3: Biedt hulpmiddelen 

Ook het bieden van de juiste middelen op de werkvloer is ontzettend nuttig voor het succes van werknemers bij het nastreven van hun goede voornemens. Werkgevers kunnen workshops, trainingen of middelen aanbieden die gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling, zoals timemanagement, stressmanagement of andere vaardigheidscursussen. Het verstrekken van deze middelen vergroot de kans dat werknemers hun resoluties volhouden en ook bereiken.

Strategie 4: Creëer flexibiliteit

Wellicht brengen bepaalde doelen veranderende omstandigheden met zich mee of veraneren de doelen zelf gedurende het jaar. In dat geval is het belangrijk dat een werkgever flexibiliteit creëert om werknemers extra aan te moedigen om zich aan te passen aan nieuwe uitdagingen. Dit kan worden gedaan door flexibiliteit in werkroosters, het heroverwegen van doelstellingen indien nodig en het aanpassen van plannen om tegemoet te komen aan veranderingen.

Strategie 5: Erkenning en beloningen:

Erkenning en beloningen zijn effectieve gedragstechnieken om werknemers te stimuleren in het nastreven van hun nieuwjaarsresoluties. Door deze verandering te erkennen en te associëren met een beloning zijn werknemers eerder geneigd om hun goede voornemens vol te houden. 

Dit kunnen werkgevers doen door regelmatig de voortgang van werknemers te erkennen en te vieren, zelfs als het gaat om kleine mijlpalen. Dit kan variëren van complimenten tot tastbare beloningen zoals extra vrije tijd, bonussen of iets persoonlijks waar de werknemer gestimuleerd door wordt.

Conclusie

Samengevat kunnen werkgevers dus genoeg doen om werknemers te ondersteunen bij hun nieuwjaarsresoluties. Het nastreven van nieuwjaarsresoluties op de werkvloer kan niet alleen leiden tot persoonlijke groei van werknemers, maar ook tot een meer gemotiveerd, betrokken en productief team. Door het implementeren van deze strategieën kunnen werkgevers een positieve impact hebben op het succes van hun werknemers, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak. Hierdoor zijn je werknemers niet alleen meer tevreden over zichzelf, maar indirect ook over de organisatie.

Bij Double Match proberen we betrokken te blijven bij elkaars doelen, zowel op professioneel als persoonlijk vlak. Door elkaar te steunen en stimuleren, door bijvoorbeeld samen te wandelen en sporten, merken we dat echt een hecht team zijn. Geïnteresseerd in hoe we dit aanpakken bij Double Match Recruitment? Laat het ons weten! Laat het ons weten!

Meer blogs?