Doen wat je leuk vindt: Bepaalt motivatie je succes? | Double Match
21/05/2024

Time flies when you’re having fun! Het is een cliché uitspraak, maar in elk cliché schuilt een kern van waarheid. Als je iets leuk vindt om te doen, lijkt het makkelijker om er tijd aan te besteden. Voor je gevoel gaat de tijd sneller voorbij en kost het misschien zelfs minder energie, dan wanneer je een taak moet uitvoeren waar je geen plezier uit haalt. Dit besef zette ons aan het denken: wat is eigenlijk de relatie tussen motivatie en resultaat? Als je iets leuk vindt om te doen, ben je er dan ook beter in? Wij gingen op onderzoek uit!

Motivatie en prestatie

Onderzoek laat zien dat een hogere motivatie zorgt voor betere prestaties. In theorie kunnen we dus de prestaties verbeteren, door de motivatie te verhogen. In de literatuur wordt motivatie gedefinieerd als de interne processen die energie, richting en volharding geven aan het gedrag van een persoon. In andere woorden zorgt motivatie ervoor dat jouw gedrag richting krijgt. Motivatie helpt je met het verdelen van je energie over de taken die je moet uitvoeren. In ons onderzoek zijn we daarom dieper op dit onderwerp ingegaan om te kijken welke factoren invloed hebben op motivatie.

Kans van slagen

De motivatie om een taak of opdracht met succes af te ronden is nauw verbonden met de kans van slagen. Wanneer je verwacht dat je een taak met succes gaat volbrengen, zal je meer motivatie hebben om aan de taak of opdracht te starten én deze af te maken. Ook eerder behaald succes met eenzelfde soort taak, heeft een positief effect op de motivatie. Tenslotte zijn kleine successen gerelateerd aan de opdracht een mooie manier om hier gebruik van te maken. Zo kan het motiverend werken om een taak op te delen in verschillende deeltaken, zodat je door het hele proces heen meerdere kleine successen behaald.

Zelf de touwtjes in handen

Zeggenschap hebben over de richting van jouw werkzaamheden, draagt bij aan motivatie. Zelfregie gaat onder andere over het richting geven aan je werk en eigenaar zijn van je eigen keuzes. Onderzoek laat zien dat zelfregie zorgt voor een gevoel van controle, waardoor de stress en prestatiedruk lager zijn. Dit zorgt dan weer voor betere resultaten, waardoor de motivatie ook weer stijgt.

Interesses en waarde

Bovendien vinden we in de literatuur dat interesses bijdragen aan motivatie. Je motivatie stijgt wanneer je een onderwerp belangrijk vindt en er waarde aan toekent. Eveneens laat onderzoek zien dat je een motivatiegericht klimaat creëert door opdrachten te koppelen aan thema’s die mensen interessant vinden. Op die manier vergroot je de situationele interesse en daarmee de motivatie. Bijzonder is dat een hogere intrinsieke motivatie niet per se leidt tot betere prestaties. 

Conclusie

Eigenlijk is de conclusie simpel: iets doen wat je leuk vindt, vergroot de motivatie, waardoor de kans op slagen weer wordt vergroot. Oftewel, als je iets doet wat je leuk vindt, ben je er inderdaad beter in. Natuurlijk is menselijk gedrag een ontzettend ingewikkeld onderwerp. Ieder individu is anders en de resultaten van onderzoek zullen niet voor iedereen gelden. Toch zijn de factoren die motivatie kunnen beïnvloeden interessant om mee te nemen naar de werkvloer. Zo kun je proberen of je de motivatie van je medewerkers of van jezelf op deze manier kunt verhogen. Wie weet wordt je nóg beter in je werk dan je nu al bent. Waarmee verhoog jij je motivatie en prestaties? Laat het ons horen!

Meer blogs?